Facebook – 200 likes!

På Søndag 8.Juli 2018 passerte siden vår på facebook 200 likerklikk!

Da jeg startet opp dette prosjektet hadde jeg egentlig ingen forventninger om antall klikk, og var bare glad for hvert og ett klikk som kom til. Første milepælen var 100 klikk, og jeg trudde ikke jeg skulle komme lenger enn det. Dog, men 100 klikk, var det mer enn nok til at jeg valgte å fortsette med CBRN.
Ettersom jeg har holdt dette gående, har likerklikkene kommet til ett etter ett, og på Søndag passerte vi altså 200 likerklikk!

For hvert klikk på siden, når vi ut til enda flere brukere og potensielle brukere av både CBRN og CB radioen. Noe som er til stor hjelp både for oss som driver CBRN og for rekrutteringen til CB’en.

Jeg retter en stor takk til hver og en av dere som har klikket «liker» på siden vår på facebook, en stor takk til alle dere som klikker «liker», kommenterer og deler våre poster. Og, alle dere som er innom både her og på facebook og leser. Tusen takk!

Det er dere som er grunnen til at vi holder CBRN gående, og dette ser ut til å få større og større fart, og enda mer innhold!

Takk igjen!

//Panservogna – Ole-A