En oppgradering kommer…

Jeg har rett og slett satt denne siden litt til side den siste tiden for å fokusere på andre
og mer viktige saker enn hobby. Dette har da selvfølgelig medført et etterslep både her,
med forumet og siden på facebook.

Nå har jeg laget meg en liten liste med saker som må gjøres og dette kommer jeg til å bruke
påsken på å få gjort unna. Noe av det er i bakgrunnen som dere brukere ikke merker stort til,
men som allikevel må gjøres, og noe som vil synes i både større og mindre grad.

Jeg håper dere lesere blir fornøyde med endringene som er under veis, og at vi kan få opp aktivitetsnivået her. For, jeg har fortsatt et sterkt ønske om å samle så mange radiobrukere som mulig på en og samme side. Om det vil la seg gjøre vil tiden vise.

Sjekk igjen, plutselig ser dere noe nytt!

/Panservogna