Diskusjonsforum?

Det er gjentatte ganger gjort forsøk på diskusjonsforum for radio,
men de har tilsynelatende måttet bukke under for større krefter
som facebook og reddit. Og, enda hardere har det vert for de som
har fokusert på 11-meter’n. De har hatt lite til ingen aktivitet!

Siden det etter min viten ikke er noen forum igjen på Norsk som
tar for seg radio med CB’en i hovedfokus, vil jeg nå gjøre et forsøk
på dette. Og, forumet er straks klart til bruk!

Her har jeg satset på å hoste og sette opp dette selv med hjelp av
en god CMS fremfor å bruke en 100% klar løsning. Dette har både
fordeler og ulemper, men fordelene ved en slik løsning er så store
at den ekstra arbeidsmengden som faller på meg som admin er helt
greit så lenge man har kontrollen selv i stedet for at man ikke har
noen som helst kontroll over hvor det blir av dataene. Og, ikke minst
reklamen! Er det noe som virkelig irriterer meg er det mengdene
av unødig reklame som er i slike løsninger man kan kjøpe ferdige
hos enkelte leverandører. Det jeg gikk for kan jeg regulere alt slikt
selv uten at noen andre (les: hosten) kan endre på dette.

Jeg har sagt før at jeg skal hode nettsiden så fri for reklame som
over hodet mulig, og det samme kommer til å gjelde forumet.
Derimot ser jeg meg på sikt nødt til å åpne for litt reklame for
å dekke opp litt av utgiftene ved driften av CBRN og forumet.
All inntekt fra potensiell reklame vil gå til å dekke utgifter ved
domene, webhotell og evt andre utgifter som måtte komme ved
dette. Jeg sikter altså IKKE på at pengene skal gå i egen lomme,
så slem mot venner, likesinnede og annonsører jeg ikke.

Så, er dere gira på et uavhengig diskusjonsforum drevet av en
ivrig CB’er? Jeg annonserer både her og på facebook så fort jeg
er ferdig. I skrivende stund er jeg allerede i innspurten og anser
at jeg kun har noen kvelder igjen ved skjermen så skal alt være
klart!