Oversikt over stasjoner?

Jeg ser svenskene har en oversikt over brukere der borte,
og jeg undres om det er noen interesse for en slik liste her
i landet også?
Jeg publiserte samme spørsmålet på facebook, og ønsker
tilbakemeldinger igjennom kommentarer der om interessen
for å opparbeide en slik liste.

//Panservogna