Test hver Torsdag!

En gjeng med ildsjeler har i høst dratt igang en ukentlig test på lufta!

Aktiviteten er konsentrert på Østlandet, med ringleder på en gunstig
posisjon med god rekkevidde. Det er ingen grunn til å tru at dette ikke
kommer til å bre seg utover landet etterhvert som CB’en tar seg opp!

Hver Torsdag fra kl20.
Kanal 15 / USB
Kanal 16 / LSB
Kanal 17 / FM
Kanal 18 / AM

Pga stor pågang anbefaler de at man sjekker inn kort først, og deretter
venter på at innsjekk er ferdig før praten slippes løs.

MERK:
CBRN har ingen assosiasjon med denne testen!