Q-Koder

På Wikipedia står det å lese at «Q-koder er et internasjonalt standardisert system av tre-bokstavs-koder, med klart definerte standardmeldinger, til bruk i telegrafi og til amatørradiokommunikasjon «, men noen av disse kodene brukes også litt innen CB radio’en. Derfor har jeg valgt å ta dem med her.

Q-kodene stammer fra ca 1909 og den Britiske regjeringen som ville forenkle kommunikasjonen i skipsfarten. Dette har senere utviklet seg og blitt adoptert bla av radioamatørene.

Kode Betyr Eksempel
QRM Betyr at det er støy som forstyrrer Du er vanskelig å lese, der er mye QRM på frekvensen.
QRN Betyr at det er atmosfærisk støy som forstyrrer Du er vanskelig å lese, det er mye QRN på frekvensen.
QRT Betyr at du går av luften Etter vi har snakket ferdig går jeg QRT
QRV Betyr at du er klar Jeg har vert QRV siden kl….
QRX Betyr «vent litt» QRX, jeg skal bare….
QRZ Betyr at man lurer på hvem som kaller QRZ? Dette er….
QSL Betyr at man bekrefter noe Det er QSL (Det er mottat)
QSO Betyr samtale Jeg har hatt 10 QSO i dag
QTH Betyr hvor man sender fra Mitt QTH er….

Jeg har ikke tatt med alle Q-kodene her, men kun et lite utvalg av dem som jeg oppfatter som mest brukt. Disse blir også noe brukt på 11-meter’n og kan være greit å kjenne til.

Kilder:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Q_code
LA1J: http://www.la1j.no/hamjargon.htm#Q-KODER
LA4LN: http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/Q-koder.pdf