Lover & Regler

Radio og bruk av radio er underlagt et sett med lover som vi brukere må innrette oss etter. I tillegg er det mange uskrevne «kjøreregler» når man er på lufta.

Her vil jeg forsøke å gi dere en forenklet versjon av det aller meste, og samtidig legge til lenker til gjeldende lovverk for de som vil sette seg litt dypere inn i dette.


**Hva sier lovverket om utstyr,frekvenser og bruk?

I «fribruksforskriften» kan man lese seg fram til hvilke retningslinjer vi må følge, og her vil jeg forøke å gjengi en kortfattet versjon. Hele forskriften kan leses her.

*Vi må holde oss innenfor frekvensområdet 26,960–27,410MHz
*Vi kan bruke maximal sendeeffekt på FM og AM på 4watt
*Vi kan bruke maximal sendeeffekt på sidebånd (SSB) på 12watt

Husker du på dette, er du langt på vei. Det er en del tyngre lesestoff som går grundigere til verks, men dette er tung lesing (så er du advart!)


**Hva «kjøreregler» burde man forholde seg til på lufta?

Som med alt annet eksisterer det en slags etikette også på lufta. Radioamatørene har en noe «strengere» etikette enn CB brukerene, men en generell retningslinje er høflighet. Husk at alle som har tilgang til egnet radioutstyr kan lytte på hva du ytrer på lufta.

Man avbryter ikke en pågående samtale med å bare prate ivei selv og ødelegge for andre. Ønsker du å komme inn i samtalen, kan du for eksempel «korte innpå», og vente på at de andre slipper deg inn i samtalen.

Husk å fortelle hvem du er! Selv om man er mer eller mindre anonym på lufta er det en underliggende høflighet å fortelle kallenavn og gjerne også posisjon.


**Hvilket utstyr kan jeg benytte?

Det er mye forskjellige radioer på markedet som kan sende på 11-meter’n, men det er kun radioer som er godkjent for 11-meter som kan benyttes.

Det selges flere radioer som «10-11-12 meter» eller «export med 11-meter» osv, men disse er det altså ikke lov til å benytte for å sende på 11-meter’n ettersom de ikke er godkjent spesifikt for bruk på 11-meter’n i Norge. Dersom man er lisensiert radioamatør har man lov til å benytte disse radioene på 10 og 12 meter i Norge.

Amatørradioer kan man som ulisensiert generelt ikke bruke til å sende med på noen frekvenser. Men, det er et «smutthull» i regelverket her, man trenger ikke å inneha lisens for å kunne kjøpe og eie en amatørradio, enten det er HF, VHF, UHF eller andre. Man kan ikke sende med den, men man kan fult lovlig bruke den til å lytte med.